Kuljettajavuokraus

Tarjoamme ammattitaitoista kuljettajapalvelua muun muassa sairaus- ja vuosilomatuurauksiin.

Teemme lyhytaikaiset ja pidemmätkin kuljettajatuuraukset laskutustyönä.