8.6. La Tiellä työskentelyn turvallisuus Ylöjärvi

Käydään läpi tiellä työskentelyn vaaroja ja työmaan vastuu asioita. Tutustutaan Väylän vaatimuksiin tieturvapätevyyden ohjeistuksista. Uusien ohjeiden mukaisesti jokainen suorittaa tieturva 1- kortin erikseen.  Päivästä ammattipätevyysmerkintä.